Är du säker på att du vill ändra land och/eller språk?
Om du ändrar land, kommer alla produkter som du har i din varukorg att tas bort.


Denna produkt finns dessvärre inte att köpa hos detta ombud

Men du kan beställa denna produkt online.

Allmänna villkor

Artikel 1. Tillämplighet

1.1 För alla beställningar från HG International B.V. och dess dotterbolag (hädanefter HG) via denna webbplats gäller, med uteslutande av eventuella andra allmänna villkor, dessa Allmänna Försäljningsvillkor (hädanefter: Villkor). Dessa Villkor finns registrerade hos Kamer van Koophandel [motsv. ungefär Handelskammaren] Gooi-, Eem- & Flevoland i Almere, Nederländerna, under nummer 39063985 och skickas utan kostnad på begäran. Dessa Villkor kan även konsulteras via internet, se www.HG.eu

1.2 Genom att göra en beställning hos HG via denna webbplats, godkänner du dessa Villkor.

1.3 Endast skriftliga undantag från dessa Villkor accepteras. I detta fall fortsätter övriga bestämmelser i dessa Villkor att vara i kraft.

1.4 Alla rättigheter och anspråk som fastställs i dessa Villkor samt i eventuella ytterligare avtal till förmån för HG, gäller även till förmån för eventuellt av HG anlitade mellanhänder och andra tredje parter.

 

Artikel 2. Erbjudanden/avtal
2.1 Alla erbjudanden från HG är icke bindande. HG har rätt att ändra priser, i synnerhet när det krävs i enlighet med (rättsliga) krav.

2.2 Om du har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar HG omedelbart mottagandet av din accept elektroniskt.

2.3 HG har rätt att vägra beställningar eller knyta särskilda villkor till leveransen.

2.4 HG får vid utförandet av din(a) beställning(ar) använda tredje part. HG ansvarar inte för eventuell försening som uppkommer vid leverans av transportföretaget som är anlitats av HG. Beställningen skickas med paketnätverket DPD. Om utköraren inte kan leverera paketet, eftersom du oväntat inte är hemma, lägger utköraren ett kort i brevlådan. Där står när paketet körs ut igen eller att paketet har lämnats hos en DPD Pickup Parcelshop. Här kan du själv hämta paketet under öppettiderna. Du måste då visa legitimation.

2.5 Du har rätt att häva avtalet inom 14 kalenderdagar efter du tagit emot beställningen. Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till consumentenservice@hg.eu, som innehåller:

- beställningsnummer

- beställningsdatum

- leveransdatum

- ditt fullständiga namn, adress och ort

 

Efter att avtalet har hävts, är du skyldig att returnera de beställda produkterna inom 14 kalenderdagar, till:

HG International B.V., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nederländerna, med uppgift om beställningsnumret.

 

Du står för kostnaden att returnera varorna.

Endast oanvända och oskadade produkter och/eller produkter vars sigill (”seal”) fortfarande är intakt, kan returneras.

Inköpsbeloppet (med avdrag för fraktkostnaden) kommer att återbetalas till ditt bankkonto inom 14 kalenderdagar efter mottagande av returnerade produkter. Använda och skadade produkter och/eller produkter vars sigill (”seal”) har lossats eller tagits bort, kommer inte att ersättas.

2.6 Utan att det påverkar HGs övriga rättigheter, har HG, i fall av force majeure, rätten att avbryta utförandet din beställning, eller rätten att häva avtalet utan rättsligt ingripande genom att meddela detta skriftligen till dig. Force majeure innebär alla oberoende omständigheter som står utanför HGs kontroll, där uppfyllandet av HGs skyldigheter gentemot dig helt eller delvis förhindras. Till dessa omständigheter hör bland annat strejker, brand, driftstörningar, strömavbrott, utebliven eller försenad leverans från underleverantörer eller andra anlitade tredje parter. Force majeure inbegriper även störningar i ett (telekommunikations)nätverk eller anslutning eller använda kommunikationssystem och/eller tidpunkt när webbplatsen ligger nere.

 

Artikel 3. Priser och betalning
3.1 De angivna priserna för erbjudna artiklar är i euro, inklusive moms och exklusive hanterings- och fraktkostnader.

3.2 Du kan endast betala via ett av de betalningssätt som erbjuds under beställningsprocessen. Ytterligare (betalnings-/beställnings)villkor kan tillkomma till din beställning. Vid betalning via bank eller överföring, gäller betalningsdatum som krediteringsdatum för överföringen till HGs bankkonto.

 

Artikel 4. Diverse

4.1 Du kan inte härleda några rättigheter från det faktum att HG eventuellt anpassar dessa villkor.

4.2 Du måste respektera alla immateriella och industriella rättigheter kopplade till de av HG levererade produkterna helt och villkorslöst.

4.3 HG garanterar inte att de till dig levererade produkterna inte kränker någon tredje parts (oskrivna) immateriella och/eller industriella rättighet.

4.4 HGs webbplats och alla där förekommande texter, dokument, bilder och ljud, allt i den bredaste meningen, skyddas av upphovsrätt. För vidare distribution, publikation eller överlåtelse därav krävs skriftligt tillstånd. HG tar inget ansvar för eventuella skador (direkta, indirekta eller följdskador) som uppkommer av användningen av webbplatsen och dess innehåll. HG underhåller och säkrar webbplatsen och innehållet. HG ger dock ingen garanti för avsaknad av tekniska brister. HG kan inte heller garantera att användningen av webbplatsen och dess innehåll inte kan medföra så kallade virus och/eller andra skadliga program. Du måste själv iaktta försiktighetsåtgärder mot detta.

 

Artikel 5. Tillämplig lag och behörig domstol

5.1 För dessa Villkor och alla rättigheter, skyldigheter, erbjudanden, beställningar och avtal som dessa villkor gäller, är endast nederländsk lag tillämplig.

5.2 Alla tvister mellan parter kan endast föreläggas behörig domstol i Nederländerna.